در انتخابات مردم سعی کنند اصلح ترین را انتخاب کنند.مهم این است که شما در بین این افراد صالح بگردید و صالح ترین را پیدا کنید.اینجا جایی نیست که من و شما بتوانیم به حداقل اکتفا کنیم، دنبال حداکثر باشید و بهترین را انتخاب کنید      
برچسب ها
برچسب: معاون حقوق بشر وزیر دادگستری
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری: باید قانون مربوط به مواد مخدر اصلاح شود
هجمه های حقوق بشری علیه ایران در غرب و انفعال... قطعنامه هایی به بهانه نقض حقوق بشر در ایران علیه...
نیوز اختصاص یک کرسی در وزارت دادگستری به موضوع و... مسائل مربوط به حقوق بشر در ایران آن هم با... معاونت حقوق بشر و بین الملل وزارت دادگستری به گفت... کودکان مجرم زیر سن قانونی بحث اجرای حقوق شهروندی در...
کد خبر: ۱۰۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۰۲