کدام نامزد انتخابات فدراسیون فوتبال حذف می شود؟

عصرایران -  امکان حذف و رد صلاحیت یکی دیگر از نامزدهای انتخابات فدراسیون فوتبال وجود دارد. در حالی که تا آخرین تاریخ اعلامی برای انتخابات فدراسیون فوتبال حدود دو هفته باقی مانده است امکان حذف یکی دیگر از نامزدهای انتخابات فدراسیون فوتبال بالا رفته است . تا به حال مصطفی آجورلو ، عزیزمحمدی و مهدی تاج صلاحیت حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال به عنوان نامزد ریاست را کسب کرده اند. 

منابع آگاه گزارش می دهند که گزارش فساد فوتبال در کمیسیون اصل 90 می تواند تاثیرمستقیم بر احراز صلاحیت نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال داشته باشد. هرچند که مجلس به صورت مستقیم در مسائل فوتبالی دخالت نمی کند اما گزارش های موجود در این گزارش کمک می کند که افراد متخلف شناخته شود. 
دو روز قبل شاه حسینی رییس سابق کمیته انضباطی در مصاحبه ای اعلام کرده بود که یک نامزد انتخابات در مظان اتهام است. اواما این مصاحبه اش را تکذیب کرد و گفت برخی نامزدهای عضویت در هیات رییسه در مظان اتهام هستند که شامل نامزدهای ریاست هم می شوند. 
فارغ از حرف های زده شده در مورد این تکذیبیه شاه حسینی که تقریبا هیچ تفاوتی با صحبت های قبلی اش ندارد و فقط کمی عقب نشینی کرده است به نظر می رسد حذف یکی از نامزدهای انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال نزدیک باشد. 
پیش از این هم گفته شده بود که دو نفر از نامزدهای پست ریاست فدراسیون فوتبال صلاحیت لازم را احراز نکرده اند اما پس از مدتی فقط نام یکی از نامزدها حذف شد و حالا بعید نیست در مرحله بعدی نام یکی دیگر از نامزدها حذف شود. نامزدی که در این چند سال اخیر پستی در فدراسیون فوتبال داشته است که نامش به واسطه این حضور در گزارش کمیسیون اصل نود آمده باشد. 
اگر صحبت های شاه حسینی در مورد نامزدهای ریاست پابرجا باشد عملا حدس زدن فرد مورد نظر نباید کارسختی باشد. درمیان نامزدها مصطفی آجورلو در سال های اخیر عضوهیات رییسه فدراسیون فوتبال نبوده و حرف های شاه حسینی شامل او نمی شود. عزیزمحمدی هم مدتی است از هیات رییسه فاصله گرفته است.
شاه حسینی فعلا از موضعش در مورد نامزدهای ریاست به صورت مشخص کوتاه آمده اما منابع نزدیک به فدراسیون فوتبال می گویند حذف یکی از نامزدها نزدیک است.