در انتخابات مردم سعی کنند اصلح ترین را انتخاب کنند.مهم این است که شما در بین این افراد صالح بگردید و صالح ترین را پیدا کنید.اینجا جایی نیست که من و شما بتوانیم به حداقل اکتفا کنیم، دنبال حداکثر باشید و بهترین را انتخاب کنید      
آرشیو نظرسنجی
به نظر شما چه کسی پیروز رقابت انتخابات ریاست جمهوری 96 خواهد بود؟
حسن روحانی
71.43%
سید ابراهیم رئیسی
14.29%
محمد باقر قالیباف
1.43%
اسحاق جهانگیری
5.71%
سید مصطفی میر سلیم
2.86%
سید مصطفی هاشمی طبا
4.29%

ملاک شما برای انتخاب رئیس جمهور چیست؟
به نظر شما چه کسی پیروز رقابت انتخابات ریاست جمهوری 96 خواهد بود؟
رئیس جدید مجلس خبرگان چه کسی خواهد شد؟
به نظر شما اکثریت مجلس دهم سهم کدام گروه میباشد؟