در انتخابات مردم سعی کنند اصلح ترین را انتخاب کنند.مهم این است که شما در بین این افراد صالح بگردید و صالح ترین را پیدا کنید.اینجا جایی نیست که من و شما بتوانیم به حداقل اکتفا کنیم، دنبال حداکثر باشید و بهترین را انتخاب کنید      
کد خبر: ۱۲۰۳
تاریخ انتشار: ۲۰:۱۹ - ۰۳ خرداد ۱۳۹۶ - 24 2017 Mayنام:
ایمیل:
* نظر: