در انتخابات مردم سعی کنند اصلح ترین را انتخاب کنند.مهم این است که شما در بین این افراد صالح بگردید و صالح ترین را پیدا کنید.اینجا جایی نیست که من و شما بتوانیم به حداقل اکتفا کنیم، دنبال حداکثر باشید و بهترین را انتخاب کنید      
کد خبر: ۱۱۲۹
تاریخ انتشار: ۱۸:۳۰ - ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۶ - 04 2017 May
دبیرکل حزب تدبیر و توسعه تبیین کرد:
محسن محمد باقرزاده دبیرکل حزب تدبیر و توسعه اصول و مبانی و اهداف راهبردی حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی را برای شوراهای شهر و روستا و مدیریت شهری بعنوان راهنمای عملی در راستای تعهد به وعده های حزبی تببین کرد

اصول و مبانی و اهداف راهبردی حزب تدبیر  و  توسعه ایران اسلامی برای شوراهای شهر و روستا و  مدیریت شهری

 

 

 

مدیریت شهری  و  شورای سیاست گذاری شهری

 

مقدمه:

"بهتر است به آینده مان توجه کنیم ، چون قرار است بقیه عمرمان را در آن بگذارنیم"

آینده نگری و آینده نگاری ضرورت نگاه استراتژیک مدیریت کلان است. اهداف ، ساختار ، اختیارات و روش های مدیریت شهري  و برنامه های اجرایی در طول زمان تغييرات زیادی با جهت بهبود امور داشته اند ، ولی همواره نگاه به امور اداره شهرها تابع بینش ها و ارزش های مقبول جوامع بوده است و امروزه به زبانی دیگر مدیریت بینش ها و ارزش ها در اختیار سیاست و سیاستمدران است.در واقع نظام تعیین الویت ها- ضرورت ها- رجحان ها- معیارها و محک های سنجش درستی و اثربخشی تصمیمات در اختیار حوزه کار سیاسی با بهره گیری از مطالعات و تحقیقات اصولی و علمی است.

باید قبول کرد که فرهنگ- اقتصاد و نهادهای اجتماعی همواره رفتارها و برنامه های خود را با سیاست میزان میکنند و گر چه برسیاستمداران اثر میگذارند، ولی تأثیرگذاری آنان نیز از جنس امور سیاسی بخش فعالیتشان بوده و می باشد.

از این حیث مدیریت شهری در شهرها و روستاهای ایران اسلامی نیز در بستر اصلی سیاستها- چشم انداز و برنامه های مصوب کشور شکل میگیرد و نوع برنامه ریزی و سیاست گذاری در مدیریت شهری در حوزه فن و تدبیر مدیریتی از روش های فراوان و هندسه های متعدد اجرایی در بستر سیاست های کلان کشور- انتظارات و خواسته های مردم و مقتضیات زمان میباشد.

نگاه تدبیرگرایان بر مدیریت شهری تابع نگاه آنان بر حوزه سیاست است و در واقع آنان با تکیه بر مبنای ارزشی فقه پویا و نگاه پویا به تغییرات درونی و محیطی خود بر مبنای خواست عمومی مردم و توسعه رفاه و فرهنگ شهری بر اساس محور جوهری مدینه النبی و تحت زعامت ولی فقیه زمان ، خود را ملزم بر مهندسی مدیریت بر اساس مقتضیات و انتظارات میدانند و توسعه و همراهی با توسعه را یک امر ضروری دانسته و با در نظر گرفتن بینش و ارزش بنیادین خود با مهندسی مدبرانه بر تغییرات اثر گذاشته و با آن همراه میشوند.

در منش تدبیرگرایان ایستایی و دیکته کردن شیوه زندگی و اندیشیدن و.... امری مذموم و به دور از  خرد می باشد و کمکی به پویایی جامعه نمی کند.

شهر بسان یک موجود زنده و پویا دارای هویت است ، شهر صاحب روح- فکر و کالبد جسمی و شکلی می باشد و هر سه ساحت برای رشد و تعالی نیازمند سیستم واحد برای امر واحد مدیریت شهری می باشند و سیستم شهری ضمن پویایی خود در تابعیت سیستم و امر ملی و به تعبیری امر جهانی است.

بااین مقدمه میتوانیم نگاهی اجمالی به اهداف- برنامه ها و نگرش تدبیر و توسعه به مدیریت شهری و نقش شوراها داشته باشیم.

 

بخش اول:

بینش و  ارزشهای بنیادین  در نگرش تدبیرگرایان

"قانون و تبعیت از مدیریت عالیه ولایت فقیه، محور کار تشکیلاتی همگان برای کار و توسعه است"

 

تدبیر و عقلانیت از صفات رحمانی خداوند تبارک می باشد. تدبیر در این است که بین دنیا و آخرت بتوانیم جمع ببندیم و تدبیر در این است که بپذیریم همه ی طرفین یک تعامل ذی نفع هستند و به حقوق همه ی تشکیل دهندگان یک ملت و یک جامعه شهری احترام بگذاریم و دفاع از حقوق همه را وظیفه شرعی- قانونی- اخلاقی و عقلانی خود بدانیم.

از این منظر تدبیر و میانه روی یک روش و یک فرایند اجرایی نیست؛ بلکه یک نحله ی فکری و یک گفتمان سیاسی مبتنی بر آموزه های انقلاب اسلامی- قانون اساسی و مشی رهبری و ولایت فقیه می باشد و ولایت مطلقه فقیه ضامن و نماد موفقیت - وحدت و یکچارچگی همه ی آحاد جامعه است.

راهکار و گفتمان تدبیر برخواسته از فرهنگ غنی دینی و ریشه در سیره و کلام رسول گرامی اسلام و ائمه اطهار دارد.

"حضرت علی علیه السلام درنامه تاریخی خود سر خط حکومت الهی و غیر الهی را در کاهش فقر و افزایش فلاکت بیان میکند.

ایشان در سفارش خود به مالک اشتر بعنوان نماینده امیر المومنین فرمود مالک اکنون که به مصر میروی خط قرمز حکومت الهی را بعنوان ملاک و مدار سیاست های خود لحاظ کن و آن خط قرمز ایشان در این جمله خلاصه شده و کوتاه است.

 فَلا تَفقُرهُم فَتَکفُرُهُم (یعنی ای مالک به هوش باش بعنوان نماینده علی آنگونه حکومت کن که مردم مصر از زمان ورود تو فقیر نشوند که همانا آنان را کافر ساخته ای و رویگردان از دین و این خواسته علی و خدای علی نیست) که اگر همین یک جمله ی کوتاه را حاکمان دینی در تعیین اهداف، استراتژی ها و برنامه های سیاسی- اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی و مدیریتی خود لحاظ کنند ، وعده الهی یدخلون فی دین الله افواجا رخ می دهد.

این نکته بسیار پر اهمیتی است که مدیران جامعه اسلامی با غفلت از آن کرامت انسانی و عزت اسلامی را در زیر بار سنگینی این کج فهمی های دینی و برداشت های نادرست فقهی مدفون کرده اند.

خلاصه کلام شریف آن حضرت این است مالک هر سیاستی که تدبیر می کنی و هر آن تدبیری که به اجرا می رسانی باید به گونه ای باشد که از زمان ورود تو به مصر بعنوان نماینده علی ولی خدا مردم مصر را روز به روز غنی تر و ثروتمند تر نماید و لکه فقر و نکبت را از دامن جامعه اسلامی پاک و دور نماید تا شعار بزرگ سلسله انبیا در آبادانی دنیا برای آخرت تحقق یابد."

 

شاخص های اصلی نگاه و بینش تدبیرگرایان ریشه در قانون گرایی - حفظ و ارتقاء آزادی های فردی به شرط رعایت اخلاق مبتنی بر اعتقادات و عرف- کرامت انسانی- پایبندی به اصول توحید نظری و عملی در ارزش ها و تبیین مقصد غایی  سعادت اجتماعی  و فردی- کثرت‏گرایى در تکنیک ها و روشها و رویه ها- تبیین مرز تمرکز و عدم تمرکز در ساختار و روش های اجرایی - حقوق شهروندی - تکیه بر پاسخگویی- مسئولیت پذیری و پرسشگری در عرصه سیاسی ، فرهنگی و امور اجتماعی - تکیه بر شفافیت در رفتار و پاکدستی در حوزه فعالیت های اقتصادی و سیاسی- تکیه بر تحمل منتقد و مخالف در عرصه مدیریت و در حوزه عملکرد در همه ی نظامات و بخش های مدیریتی- تکیه بر مشارکت پذیری و پذیرش خرد جمعی در تعیین، تبیین و مدیریت امور در همه ی نظامات حاکم بر جامعه- مبارزه با تند خویی ، تمامیت خواهی و مصادره به مطلوب داشته ها و ارزش ها و جان کلام اینکه حرکت رو به جلو با کاهش هزینه ها و سختی ها و افزایش آرامش و ارزشها نسبت به شرایط و وضعیت موجود ملاک فعالیت تدبیرگرایان در عرصه ی نظریه پردازی- کار سیاسی و عملگرایی در نظام حاکمیتی است و برای دستیابی به نقطه مطلوب و قابل دسترسی بایستی با روحیه اصلاح گرایانه و عقل عاقبت اندیش و بکارگیری بهترین تدبیر از وضع موجود به سمت وضع مطلوب مسیر را  تبیین نمود و حرکت را انجام داد.

 

بخش دوم:

آرمان شهر جمهوری اسلامی

"فرهنگ انسان سازی مقدم بر جامعه سازی است و بر همین منطق فرهنگ شهروند سازی مقدم بر شهر سازی است"

 

شهر آرمانی جمهوری اسلامی دارای مشخصات و جلوه هایی است که در کانون توجه همه مخاطبین و الگو پذیران می باشد. در این شهر همه ی شهروندان تابع یک قانون جامع و مانع هستند. در این شهر انسان و حقوق انسانی و به تعبیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کرامت انسانی یک ارزش متعالی در روابط فی مابین شهروندان با یکدیگر از یکطرف و مدیران و شهروندان با هم از طرف دیگر می باشد.

حقوق انسانی برابر با فرصت های قانونی مساوی برای همه ی شهروندان بدون توجه به باورها ، قومیت ها ، طبقات و منزلت اجتماعی ، جنسیت و... وجود دارد و میزان در همه حال پایبندی به قانون و تبعیت عملی از رهنمودهای مدیریتی رهبری در همه تلاش ها و رقابت ها می باشد.

در این شهر حقوق انسانی جلوه های خود را در نگاه برابر مدیران به شهروندان و شهروندان به یکدیگر می بیند و همه مجاز هستند با رعایت قانون تمامی تلاش و مساعی خود را برای بهبود وضعیت فردی- گروهی- اجتماعی در همه ی عرصه های اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی در دایره مینیاتوری نظام اداری حاکم بر مدیریت شهری بکار ببندند.

در آرمان شهر ما قانون محور وفاق شهروندی است و آحاد مردم و گروه های اجتماعی و مؤسسات فرهنگی و اقتصادی و سایر نهادها در تعامل با مدیریت شهری و حقوق شهروندی در زمان تعارض منافع با یکدیگر اختلافات فردی و انسانی پیدا نمی کنند. در این شهر همه تعارضات به سمت و سوی اصلاح قوانین- مقررات- ضوابط- برنامه ها با بهبود مهارت انسانی در مدیریت رفتار بر اساس خواست عقلایی و حفظ منافع آحاد مردم و ذی نفعان شهری با تکیه بر اصالت قانون اساسی- عقلانیت حکیمانه و مبتنی بر آراء اکثریت منتخبین شورای شهری مردم است و در آرمان شهر ما بایستی نمایندگان مردم در شورا مقرراتی را تبیین و تعریف کنند که حداکثر با دو روش آحاد جامعه مخاطب را بصورت رضایت مندانه و یا رجحان به التزام عملی ( رجحان پایبندی به رفتار قانونی ) برای تبعیت از قانون و تمکین از مقررات جدید پای بند کند و چرخه اصلاح و تغییر قوانین و مقررات وضع شده را برای دستیابی به حداکثر یا اتفاق آحاد جامعه به پذیرش داوطلبانه مقرارت وضع شده متمایل سازد. این چرخه بصورت مستمر بر اساس مقتضیات زمان و مطالبات ذی نفعان قوانین با نگرش به مطلوبترین وضعیت ادامه و استمرار خواهد یافت.

مدیریت دانایی

در آرمان شهر ما مدیریت تنها با اتکا بر دانش نیست و یا تنها بر مهارت های فرایندی مدیریت تکیه ندارد، مدیریت در آرمان شهر ما نگاهی بلند بر ابدیت دارد و نگاهی تجربه پذیر بر گذشته افکنده است و همه ی سرمایه های انسانی  و همه نرم افزارهای نرم و ابزارهای سخت را تجهیز و ترکیب میکند تا با حفظ هویت انسان اسلامی در آبادانی دنیا با رعایت مکارم اخلاق و تعالی جامعه و تحمل همه عناصر انسانی جامعه با انواع خصوصیات و سلایق فردی و گروهی از وضع موجود به سوی آرمان مطلوب گام های هدفدار خود را بردارد.

در مدیریت دانایی آرمان شهر ما هویت و اصالت با تکنیک و ثروت آشتی پایدار دارد و دنیا کشتزار نیکی ها و ثروت مادی در خدمت ارزش ها است و سرمایه انسانی گنج تمام نشدنی این شهر است ، مردمانی خردمند- اخلاق مدار- عملگرا- وفادار- قانون پذیر و ملتزم به اعتقادات و اخلاق و حکمت دینی است.

ما در آرمان شهر خود انتظار مردمی را داریم که به جای شگفت زدگی و قضاوت های آنی و لحظه ای دارای عمق نگاه، قضاوت منصفانه، پرهیز از پیش داوری، تقدم خرد بر احساس اند ما ‌هزاران مسئله‌ و انتظار از حاکمان و مدیران خود داریم ولی در آرمان شهر ما خواسته ها و انتظارات بر مبنای داشته ها- امکانات- اختیارات- توانای ها و شرایط موجود در محیط و محاط ما دارد ولی در جامعه امروز ایران یک اصل غلط ولی ثابت مبنای نگاه مردم است و آن اینکه ما جامعه ای با خواسته ها و نگاه کوتاه ‌مدت و بخشی هستیم و این بزرگترین رنج اجتماعی ماست و ریشه در تاریخ دارد.

از این رو در آرمان شهر ما نطام الویت بندی شهری و کشوری و معیارهای تعیین الویتها حول محور توسعه رفاه و رضایت عمومی و رسالت دینی و اجتماعی می باشد.

نام:
ایمیل:
* نظر: