کد خبر: ۱۲۱۵
تاریخ انتشار:۲۵ تير ۱۳۹۶ - ۱۹:۱۵
گزارش کامل شرح فعالیت های ستاد کشوری تدبیر و توسعه ایران اسلامی حامیان دکتر روحانی منتشر شد.
گزارش کامل جامع عملکرد ستادهای انتخاباتی حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی در 764 ستادهای ایجاد شده بنابه تایید دبیرکل حزب آقای دکتر باقرزاده و تاکید جناب آقای مخاطب رئیس ستادهای انتخاباتی تدبیر و توسعه در ذیل به سمع و نظر هواداران حزب می رسد. حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی تلاش خود را مصروف پیگیری تحقق وعده های انتخاباتی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر حسن روحانی و مطالبات به حق مردم شریف ایران خواهد نمود تا به حول قوه الهی همه توان نیروی کشور صرف توسعه و پیشرفت همه جانبه میهن اسلامی ایران گردد.
فصل اول - فعالیت ستادهاي مردمی تدبیر و توسعه ایران اسلامی از سال 92 تا 96

http://uploadboy.me/po6ltu2lm7a3/part(1).pdf.html
l

بارکد فصل اول

فصل دوم - ورود ستادهاي مردمی تدبیر و توسعه ایران اسلامی به انتخابات سال96

http://uploadboy.me/h6x45hhliabl/part(2).pdf.html

بارکد فصل دوم

فصل سوم - فعالیت ستاد هاي مردمی تدبیر و توسعه در استان تهران

http://uploadboy.me/1vfz18z0s8ze/part(3).pdf.html

بارکد فصل سوم


فصل چهارم - ستاد هاي استانی تدبیر و توسعه ایران اسلامی در انتخابات 96


http://uploadboy.me/pje70xkqohhr/part(4).pdf.html

بارکد فصل چهارمفصل پنجم - معاونت بانوان ستادهاي مردمی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

http://uploadboy.me/e1owln4r74d9/part(5).pdf.html

بارکد فصل پنجمفصل ششم - مستندات تصویري ستادهاي مردمی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

 http://uploadboy.me/owxrrgt8anct/part(6).pdf.html

بارکد فصل ششمگزازش کل کتاب

http://uploadboy.me/8rrpitmlxcxr/1_Combine.pdf.html

بارکد گزارش کل کتاب