در انتخابات مردم سعی کنند اصلح ترین را انتخاب کنند.مهم این است که شما در بین این افراد صالح بگردید و صالح ترین را پیدا کنید.اینجا جایی نیست که من و شما بتوانیم به حداقل اکتفا کنیم، دنبال حداکثر باشید و بهترین را انتخاب کنید      
اساسنامه حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی

اساسنامه حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی

حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی تشکلی است که به استناد قانون فعالیت احزاب و جمعیتها و آیین نامه آن تشکیل شده و در این اساسنامه به اختصار حزب نامیده می شود و دارای حقوق و امتیازات مندرج در ماده 13 قانون نحوه فعالیت احزاب و جمعیتها مصوب 4/11/1394 مجلس شورای اسلامی و 8/8/1395 مجمع تشخیص مصلحت نظام و الحاقات بعدی آن می باشد.
بیانیه جبهه تدبیر و توسعه ایران اسلامی به مناسبت سی و هفتمين بهار آزادی

بیانیه جبهه تدبیر و توسعه ایران اسلامی به مناسبت سی و هفتمين بهار آزادی

اکنون که در طلیعه سی و هفتمین سالروز پیروزی انقلاب سترگ ملت ایران بر علیه طاغوت زمان و ظلم و بیدادگری قرار داریم ندای ملکوتی رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش ...
تاریخچه جبهه تدبیر و توسعه ایران اسلامی

تاریخچه جبهه تدبیر و توسعه ایران اسلامی

جبهه تدبیر و توسعه ایران اسلامی با رویکرد اعتدال گرایانه متشکل از چند حزب قانونی و دارای مجوز فعالیت از کمیسیون ماده 10 احزاب کشور راه اندازه شده است.
آشنایی با منشور جبهه تدبیر و  توسعه ایران اسلامی

آشنایی با منشور جبهه تدبیر و توسعه ایران اسلامی

جبهه تدبیر و توسعه ایران اسلامی، جریانی است که بر اساس گفتمان تدبیر و توسعه با رویکرد اعتدالگرایانه در تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر پایه اعتقاد نهادین به اصول انقلاب اسلامی و حرکت در چارچوب قانون اساسی کشور و احترام به اراده و تصمیم ملت ایران در راستای ...